1500
Tournament Completed
1473Avg Point

1500 - February 2022

 • Ranking
 • Results
 • Schedule

Group A

1. Hoà M Vượng + Lộc
1460 pt.
...
730
L
730
2. Michael Đỗ + Sovath
1500 pt.
750
S
750
3. Duy Lê + Anh Mạnh
1465 pt.
DL
815
AM
650
4. Thắng + Tony Phan
1445 pt.
T
700
...
745

Group B

1. Joni +
1465 pt.
J
770
T
695
2. Tamas + Jimmy Bình
1500 pt.
T
770
JB
730
3. Hoàng Anh + Trường Vy Lăng
1480 pt.
...
720
...
760
4. Tony Quách + Đạt Trần
1500 pt.
TQ
700
ĐT
800

Group C

1. Minh Lê + Phong
1455 pt.
...
645
...
810
2. Việt Nguyễn + Thắng Nguyễn
1475 pt.
...
760
...
715
3. Tiến Nghiêm + Nghĩa
1485 pt.
...
795
N
690
4. Kas Yohanes + Sofyan
1490 pt.
...
735
S
755

Group D

1. Justin Hải + Allan EB
1425 pt.
JH
645
AE
780
2. Tony Đoàn + Tuấn Đoàn
1460 pt.
780
680
3. Quân + Dejan Siljanoski
1375 pt.
Q
655
DS
720
4. Jimmy Đỗ + Đức Mạnh Nguyễn
1500 pt.
760
ĐMN
740

Hello everyone,

AVTA Australia Vietnamese Tennis Association has undergone a successful establishment and launched of the 1500-point men's doubles tournament.

Congratulations to the following teams on winning this tournament:

We are honored to receive your comments, sharing and especially enthusiastic participation from all around Melbourne.

In order to achieve such great result, we must not forget to appreciate the contributions of the sponsors, the full support of Khanh Ngan and Ivy, Mr. Tony Quach, Mr. Minh Le and the participation of Athletes such as A Tony Doan, Mr. Phong, A Duy Le, Mr. Jimmy Do, Truong, Bill Nguyen, Nguyen Ngoc Quan,… and many others.

Everyone can access the 2 links below to view and save photos and videos of the tournament.

If anyone has pictures to share with AVTA, please contact Anthony for specific instructions.

Our AVTA, including Tony Phan, Luan Vuong, Anthony, Tien Nghiem are determined to bring a bigger, more fun, and FairPlay playground to all of us. AVTA's organizers appreciate and listen to the opinions of all members to make the tournament bigger and more complete.

Best regards !

P/S: The next tournament will be held on Sunday, May 15, 2022 1450 points. You can access the website: https://avtatour.com/editmyprofile to get your account that AVTA has already set up. If you need help please contact Anthony.

- - - - - Xin chào tất cả mọi người

AVTA diễn đàn tennis người Việt tại Úc trải qua quá trình hình thành và ra mắt thành công với nội dung đôi nam 1500 điểm.

Xin chúc mừng những đội sau đã đạt được giải lần này:

Chúng tôi rất vinh dự được sự quan tâm góp ý, chia sẽ và đặt biệt là sự tham gia nhiệt tình của các bạn từ khắp Melbourne.

Để đạt được kết quả tuyệt vời ấy chúng tôi không quên cám ơn sự đóng góp của các nhà tài trợ, sự hỗ trợ hết mình của 2 em gai’ Khánh Ngân và Ivy, anh Tony Quách , anh Minh Le và sự tham gia của các vận động viên tiểu biểu như A Tony Đoàn , anh Phong , A Duy Lê, anh Jimmy Đỗ, Trường, Bill Nguyen , Nguyễn Ngọc Quân,… và nhiều người khác nữa.

Mọi người có thể truy cập 2 đường links dưới đây để xem và lưu hình ảnh và video của giải.

Nếu ai có hình ảnh muốn chia sẻ với AVTA, xin hãy liên lạc với Anthony để được hướng dẫn cụ thể.

AVTA chúng tôi gồm co’ Tony Phan, Luân vương , Anthony, Tiến Nghiêm quyết tâm đem đến một sân chơi lớn hơn , vui hơn, và FairPlay cho Tất cả chúng ta. BTC của AVTA rất trân trọng và lắng nghe những ý kiến của mọi thành viên để giải được lớn mạnh và hoàn thiện hơn.

Xin trân trọng !

P/S: giải tới sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 15/05/2022 1450 điểm. Mọi người có thể truy cập vào trang website: https://avtatour.com/editmyprofile để lấy tài khoản của mình mà AVTA đã thiết lập sẵn. Nếu cần sự giúp đỡ xin hãy liên lạc với Anthony

--------

Dear all,

The Tournament committee have decided the next tournament date will be: Sunday 20/2/22 at Heatherdale Tennis Club (subject to weather conditions forecast).

 • Max point: 1,500

 • Joining fee: $30 per person.

 • Foods and Soft drinks provided

 • Menu: mixed meats on Spit BBQ, plenty of sausages, salad and soft drinks

 • Last day of submitting team and made payment is Wed 09/02/2022

 • Payment details: PayID: Zero43363722Two - Anh Phan

The Tournament committee welcome sponsors and sponsors will be published on our website and Facebook page.

Team Prizes:

 • 1st Place: Cups + Medals + $100

 • 2nd Place: Medals + $50

 • 3rd Place: Medals + $30

Please be there at 8am or you may forfeit your game.

You are responsible for your own health and safety. Contact Tony Phan if you have any enquiries