Luân Vương

(Luân râu)

Live in Balwyn north Play at Balwyn North
765

"Để duy trì và phát triển niềm đam tennis cho mình và mọi người. Tôi quyết định hợp tác cùng AVTA mục tiêu phát triển sân chơi tennis cộng đồng người việt tại Úc . Ngày 13 tháng 02 năm 2022 ra mắt sân chơi mới AVTA với nội dung đôi nam max 1500"

Loading...
  • Results
  • Media
Stats
Comps
0
Matches
NaN, Won %
Points
Partners
Tournament Results